Početna Sekcije
A – Grupa
Ponedjeljak i Četvrtak od 20:00 do 22:00

A-grupa folklora je najbrojnija sekcija koja redovne probe održava …

B – Grupa
Utorak i Petak od 19:30 do 20:30

Oni su pripremna grupa za veliki uzrast folklora i obrađuju koreografije

C – Grupa
Ponedjeljak i Četvrtak od 19:00 do 20:00

C-grupa folklora počinje s plesovima primjerenim njihovom uzrastu

D – Grupa
Utorak i Petak od 18:30 do 19:30 Sati

D-grupa obuhvaća najmlađi uzrast, djecu od 5 godina do 2. razreda osnovne škole

Rekreativna grupa
Srijedom od 20:30 do 22:00

To su nekadašnji aktivni plesači A-grupe koji se sada rekreacijski bave folklorom.

Tamburaška sekcija
Utorak i Četvrtak od 20:00 do 22:00

Tamburaška sekcija  KUU-e Kristal Sladorana djeluje od samih početaka djelovanja Udruge. 

Mješoviti pjevački zbor
Ponedjeljak i Četvrtak od 20:00 do 21:30

Danas mješoviti pjevački zbor broji oko četrdeset članova svih životnih